Считано от 23.04.2021 г. са извършени персонални промени в Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, като настоящия състав е следния: Георги Тодоров Тодоров, Десислава Драгомирова Янкова и Екатерина Георгиева Георгиева. Считано от 24.04.2021 г., „ЕКип-98 Холдинг“ АД се представлява…

Повече