Екип-98 Холдинг АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-07-2017г. от 16:00 часа в 1618, гр.София бул. Братя Бъкстон 40, при следния дневен ред:…

Повече