Считано от 23.04.2021 г. са извършени персонални промени в Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, като настоящия състав е следния: Георги Тодоров Тодоров, Десислава Драгомирова Янкова и Екатерина Георгиева Георгиева. Считано от 24.04.2021 г., „ЕКип-98 Холдинг“ АД се представлява…

Повече

„Екип-98 Холдинг“ АД уведомява своите акционери, че с решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 31.12.2019 и считано от 10.01.2020 г. са променени седалището и адреса на управление на Дружеството. Новият адрес е: бул. Александрър Малинов № 75.…

Повече