Кoмисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Екип – 98 Холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 600 000 броя…

Повече