Съгласно решение на Общо събрание на Екип-98 Холдинг АД, проведено на 18.01.2024 г., за разпределяне на дивидент в размер на 0.50 лева (бруто) на акция, в периода от 02.02.2024 г. до 08.02.2024 г. (включително) акционерите могат да направят своя избор…

Повече