Последни публикации

Финансов отчет към 31.03.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представя тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021 г. Прикачени файлове

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020г.

Екип-98 Холдинг АД представя годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г. Прикачени файлове

Персонални промени в Съвета на директорите

Считано от 23.04.2021 г. са извършени персонални промени в Съвета на директорите на "Екип-98 Холдинг" АД, като настоящия състав е…