Последни публикации

Отчет облигационна емисия към 31.03.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представя отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 31.03.2021 г. Прикачен файл

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представи тримесечен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. Прикачени файлове

Покана за свикване на ОСА

Екип-98 Холдинг АД представя покана и материали за свикване на общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2021…