Последни публикации

Годишен финансов отчет за 2020г.

Екип-98 Холдинг АД представя годишен финансов отчет за 2020 г. Прикачени файлове

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА, проведено на 26.03.2021 г. Прикачени файлове

Уведомление

Уведомление във връзка с лихвено и главнично плащане по облигационна емисия. Прикачен файл