Последни публикации

Финансов отчет към 30.09.2020 г.

Екип-98 Холдинг АД представя тримесечен отчет за трето тримесечие на 2020 г. Прикачени файлове

Отчет облигационна емисия към 30.06.2020г.

Екип-98 Холдинг АД представя отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 30.06.2020 г. Прикачен файл

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2020г.

Екип-98 Холдинг АД представи тримесечен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. Прикачени файлове