Последни публикации

Отчет облигационна емисия към 30.06.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представя отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 30.06.2021 г. Прикачен файл

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представи тримесечен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г. Прикачени файлове

Уведомление

Уведомление във връзка с лихвено плащане по облигационна емисия. Прикачен файл