Последни публикации

Протокол от ОСО

Протокол от ОСО, проведено на 27.07.2021 г. Прикачени файлове

Покана за свикване на ОСО

Екип-98 Холдинг АД представя покана за свикване на общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 27.07.2021 г. Прикачени…

Уведомление за промяна в Устава

„Екип-98 Холдинг“ АД уведомява своите акционери, че с решение на общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2021, са извършени промени…