Последни публикации

Протокол от ОСА

Протокол от ОСА, проведено на 26.11.2021 г. Прикачени файлове

Отчет облигационна емисия към 30.09.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представя отчет за изпълнение на задълженията по облигационна емисия към 30.09.2021 г. Прикачен файл

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2021г.

Екип-98 Холдинг АД представи тримесечен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г. Прикачени файлове