Последни публикации

Годишен консолидиран финансов отчет за 2017г.

Екип-98 Холдинг АД представи годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2017г. Прикачени файлове

Финансов отчет към 31.03.2018г.

Екип-98 Холдинг АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Прикачени файлове

Годишен финансов отчет за 2017г.

Екип-98 Холдинг АД представя годишен финансов отчет за 2017 г. Прикачени файлове